ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT

 SESIUNEA AUGUST- SEPTEMBRIE 2020

 

PROBELE  SCRISE  ALE  EXAMENULUI  DE BACALAUREAT  SE  VOR SUSȚINE  LA

 LICEUL TEORETIC  DECEBAL

Bulevardul Energeticienilor 9-11, Sector 3

 

CANDIDAȚII  DE  LA  SPECIALIZAREA  TEHNICIAN  ÎN INDUSTRIE  TEXTILĂ  VOR  SUSȚINE  PROBELE  SCRISE  LA COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU

Bulevardul Iuliu Maniu 381-391, Sector 6

 https://www.edu.ro/bacalaureat

______________________________________________________________________________

SESIUNEA IUNIE - IULIE 

22 iunie : Limba şi literatura română - proba E) a)  Repartizarea candidaților pe săli

24 iunie :  - proba E) c)  Repartizarea candidaților pe săli

25 iunie:   - proba E) d)  Repartizarea candidaților pe săli

 SUBIECTE SI BAREME 

_____________________________________________________________ 

SURSA:

https://www.edu.ro/fost-aprobat-noul-calendar-de-organizare-%C8%99i-desf%C4%83%C8%99urare-examenului-na%C8%9Bional-de-bacalaureat-%C3%AEn-anul

Monica Anisie, ministrul educației și cercetării, a aprobat, prin ordin, noul calendar de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat - 2020. Documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, potrivit noului ordin, în contextul epidemiologic actual, se consideră centru de examen unitatea de învățământ la care s-au înscris cel puțin 30 de candidați proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare. Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a fi centru de examen sunt următoarele:

 • organizarea sălilor de examen  să se realizeze, astfel încât în fiecare sală, candidații să fie repartizați  la o distanță  de minimum 2 metri unul față de celălalt stânga/dreapta – față/spate;
 • sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeași clădire;
 • sălile dețin sisteme de supraveghere audio-video.

Până la data de 8 iunie 2020, Comisia județeană de bacalaureat/a municipiului București va nominaliza centrele de examen dintre unitățile de învățământ care îndeplinesc condițiile enumerate mai sus și centrele zonale de evaluare, precum și unitățile de învățământ arondate acestora. Centrele zonale de evaluare se organizează pentru minimum 500 de candidați și maximum 1.000 de candidați.

Elevii care se află în izolare sau cei confirmați pozitiv cu noul coronavirus, dar și cei care au diferite afecțiuni cronice sau cei care prezintă un risc crescut de infecție/de a dezvolta complicații asociate infecției Sars-CoV-2 vor susține probele pentru examenul național de Bacalaureat conform unei proceduri speciale, elaborate de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății.

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se vor realiza în perioada 11-17 iunie 2020, conform unei metodologii realizate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și aprobate prin ordin de ministru.

Pentru examenul național de Bacalaureat, supravegherea probelor scrise va fi asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un profesor asistent. Comisiile județene de bacalaureat/a municipiului București, comisiile de bacalaureat din centrele de  examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, comisia județeană/a municipiului București de contestații au obligația aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securității igienico-sanitare a elevilor și a întregului personal implicat în desfășurarea examenului național de Bacalaureat.

An scolar 2018-2019

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2019 (18-21 martie)

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, în perioada 18 - 21 martie 2019, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2019.

Simularea se adresează elevilor înscriși în clasele a XI-a și a XII-a la începutul anului școlar 2018-2019 și se desfășoară după următorul calendar: 

 • 18 martie: Limba şi literatura română - proba E) a) - clasele a XI-a și a XII-a     Lista cu repartiţia elevilor pe săli Proba E) a)
 • 19 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b) - clasele a XI-a și a XII-a
 • 20 martie: Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - clasele a XI-a și a XII-a   Lista cu repartiţia elevilor pe săli Proba E) c) 
 • 21 martie: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d)- exclusiv elevii clasei a XII-a Lista cu repartiţia elevilor pe săli la Proba E) d) 
 • 29 martie: comunicarea rezultatelor 
 • Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30 Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza  C.I. sau a paşaportului. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

 _______________________________________________________

ÎN  ATENȚIA  ELEVILOR  CLASELOR  A  VIII-A și a VII-a !

       Având în vedere prevederile Ordinului MEN, nr. 3185/18.02.2019 privind  organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, probele scrise se vor desfășura astfel:

-         Luni,   11 martie 2019  Limba și literatura română;      Repartizarea elevilor pe sali Limba și literatura română

-         Marți, 12 martie 2019 – Matematică;                                Repartizarea elevilor pe sali  Matematica

Probele se vor desfășura în intervalul orar 9,00-11,00.

Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8,30.

Subiecte și bareme

____________________________________________________________________

An scolar 2017-2018

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018 (19-22 martie)

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, în perioada 19 - 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018.

Simularea se adresează elevilor înscriși în clasele a XI-a și a XII-a la începutul anului școlar 2017-2018 și se desfășoară după următorul calendar:

 • 19 martie: Limba şi literatura română - proba E) a) - clasele a XI-a și a XII-a
 • 20 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b) - clasele a XI-a și a XII-a
 • 21 martie: proba obligatorie a profilului - proba E) c) - clasele a XI-a și a XII-a
 • 22 martie: proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d) - exclusiv elevii clasei a XII - a
 •                   Lista cu repartiţia candidaţilor pe săli la Proba E)d) -  AICI 
 • 30 martie: comunicarea rezultatelor

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.  Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza  C.I. sau a paşaportului. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiectele sunt elaborate de către specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la această dată.

Evaluarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea. În situația în care nu sunt suficienți profesori de specialitate într-o unitate de învățământ, există și posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte școli.

Rezultatele înregistrate vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele obținute nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care sunt elevi care doresc consemnarea notelor în catalog, aceștia vor depune o cerere scrisă în acest sens. 

Precizăm că obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl vor susţine la finalul ciclului liceal, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare în sesiunea iunie-iulie.

 Sinteza note simulare Bac AICI

 ______________________________________________

ÎN  ATENȚIA  ELEVILOR  CLASELOR  A  VIII-A !

       Având în vedere prevederile Ordinului MEN, nr. 3109/29.01.2018 privind  organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, probele scrise se vor desfășura astfel:

-         Luni, 5 martie 2018- Limba și literatura română;      Repartizarea elevilor pe sali Limba și literatura română

-         Marți, 6 martie – Matematică;                                      Repartizarea elevilor pe sali  Matematica

Probele se vor desfășura în intervalul orar 9,00-11,00.

Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8,30.

http://ismb.edu.ro/

 

An scolar 2016-2017

An scolar 2015-2016

   • O R D I N privind organizarea si desfasurarea simularii Evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2015 - 2016 Click aici

An şcolar 2017-2018

 Ordin MENCŞ nr. 4787/30.08.2017 privind aprobarea Calendarului de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017-2018  Click aici

 • clasa a II-a (Limba română: 7 mai - scris; Limba română: 8 mai - citit; Matematică: 9 mai).
 • clasa a IV-a (15 mai: Limba română, 16 mai: Matematică);
 • clasa a VI-a (23 mai: Limbă şi comunicare, 24 mai: Matematică şi ştiinţe ale naturii);

______________________________________________________________________

Ordin MENCŞ nr. 3.051/12.01.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a   Click aici

Ordin MENCŞ nr. 5.992/17.12.2015 privind aprobarea Calendarului de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016  Click aici

Conform calendarului, evaluările vor avea loc în perioada 23 mai - 10 iunie, după cum urmează:

 • clasa a VI-a (23 mai: Limbă şi comunicare, 24 mai: Matematică şi ştiinţe);
 • clasa a IV-a (30 mai: Limba română, 31 mai: Matematică, 2 iunie: Limba maternă);
 • clasa a II-a (Limba română: 6 iunie - scris şi 7 iunie - citit; Limba română pentru minorităţile naţionale - scris/citit: 7 iunie; Matematică: 8 iunie; Limba maternă: 9 iunie - scris şi 10 iunie - citit).

BACALAUREAT 2019  https://www.edu.ro/bacalaureat

SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

ÎN  ATENȚIA  CANDIDAŢILOR

                            PROBELE SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2019 SE VOR SUSTINE LA COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU, ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 428 SECTOR 3

https://colegiulmihaibravu.ro/contact/

                            EVALUAREA COMPETENTELOR LINGVISTICE ŞI DIGITALE SE VA DESFĂŞURA LA LICEUL TEORETIC NICHITA STĂNESCU

 

___________________________________________________________________________________

 ÎN  ATENȚIA  CANDIDAŢILOR

                            PROBELE SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT, SESIUNEA IULIE 2019 SE VOR SUSTINE LA

LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI".

_https://liceuldantealighieri.ro/contact_

 

IN ATENTIA CANDIDATILOR proba A D C Detalii aici

Proba A - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

     Repartizare pe săli  3 iunie 2019 

     Repartizare pe săli  4 iunie 2019 

 Proba D - Evaluarea competențelor digitale

În atenția candidaților:

·        Proba D de examen începe la ora 13.00, în zilele de 7, 10, 11 iunie 2019 conform planificării.

·        Accesul candidaţilor în sălile de examen se face în intervalul orar 12.15-12.30 după predarea bagajelor la sala de bagaje (etaj I). 

·        Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza  C.I. sau a paşaportului.

               Repartizare elevi pe săli 

 Proba C - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala

În atenția candidaților: 

·    Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice  într-o limba de circulatie internationala (AUDIO si SCRIS) se susţine în ziua de miercuri 12 iunie 2019 -  accesul candidaţilor în săli se face la ora 11:30

·   Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice  într-o limba de circulatie internationala (ORAL) se susţine în zilele de joi 13 si vineri 14 iunie 2019 - accesul candidaţilor în săli se face începând cu ora 8:30 conform planificării

 Proba C - AUDIO si SCRIS -  Repartizare pe săli 12 iunie 2019

 Proba C - ORAL -  Repartiţia candidaţilor

 

_______________________________________________________________________

BACALAUREAT 2018  https://www.edu.ro/bacalaureat

 În atenția candidaților:

 PROBELE SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2018 SE VOR SUSTINE LA

LICEUL TEORETIC "BENJAMIN FRANKLIN".

AdresăBucuresti, Sector 3, Strada Pictor Gh. Tattarescu nr. 1 Telefon: 0213244890/ 0213243010 Fax: 0213245320

_________________________________________________________________________

Proba A - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

     Repartizare pe săli  12 februarie 2018 

     Repartizare pe săli  13 februarie 2018 

 Proba D - Evaluarea competențelor digitale

În atenția candidaților:

·        Proba D de examen începe la ora 13.00, în zilele de 16, 19, 20 februarie 2018.

·        Accesul candidaţilor în sălile de examen se face în intervalul orar 12.15-12.30 după predarea bagajelor la sala de bagaje (etaj I). 

·        Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza  C.I. sau a paşaportului.

     Repartizare pe săli  16 februarie 2018 ()

     Repartizare pe săli  19 februarie 2018 (12C,12D)

     Repartizare pe săli  20 februarie 2018 (12D,12E,Promotie anterioara)

  Proba C - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala

În atenția candidaților:

 

·    Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice  într-o limba de circulatie internationala (AUDIO si SCRIS) se susţine în ziua de miercuri 21 februarie 2018 -  accesul candidaţilor în săli se face la ora 11:30

·   Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice  într-o limba de circulatie internationala (ORAL) se susţine în zilele de joi 22 si vineri 23 februarie 2018 - accesul candidaţilor în săli se face începând cu ora 8:30 conform planificării

 Proba C - AUDIO si SCRIS -  Repartizare pe săli 21 februarie 2018

 Proba C - ORAL -  Repartiţia candidaţilor

 

BACALAUREAT 2017 Sesiunea august-septembrie DETALII AICI

BACALAUREAT 2017  https://www.edu.ro/bacalaureat

            Proba A - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală

     Repartizare pe săli  6 iunie 2017 (12A,12B,12E,12C, Dr.Ang)

     Repartizare pe săli  7 iunie 2017 (12D, promotie anterioara, Dr.Ang)

     REZULTATE Click aici

 

 

 Proba C - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala

În atenția candidaților:

·    Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice  într-o limba de circulatie internationala se susţine în zilele de

    14 iunie 2017 - proba scrisă in intervalul orar 12.00-15.00 (accesul candidaţilor în săli se face la ora 11:30)

si 15 -16 iunie 2017 - proba orală (accesul candidaţilor în săli se face începând cu ora 8:30 conform planificării)

 Proba C - SCRIS -  Repartizare pe săli 14 iunie 2017

 Proba C - ORAL -  Repartiţia candidaţilor

 

              Portatul dedicat http://bacalaureat.edu.ro ofera informatii actualizate cu privire la metodologie, calendar si rezultatele examenului de bacalaureat.

                              O R D I N privind organizarea și desfăsurarea examenului de Bacalaureat national - 2016

                    CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2016

               Modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2016