An scolar 2018-2019

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2019 (18-21 martie)

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, în perioada 18 - 21 martie 2019, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2019.

Simularea se adresează elevilor înscriși în clasele a XI-a și a XII-a la începutul anului școlar 2018-2019 și se desfășoară după următorul calendar: 

 • 18 martie: Limba şi literatura română - proba E) a) - clasele a XI-a și a XII-a     Lista cu repartiţia elevilor pe săli Proba E) a)
 • 19 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b) - clasele a XI-a și a XII-a
 • 20 martie: Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - clasele a XI-a și a XII-a   Lista cu repartiţia elevilor pe săli Proba E) c) 
 • 21 martie: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d)- exclusiv elevii clasei a XII-a Lista cu repartiţia elevilor pe săli la Proba E) d) 
 • 29 martie: comunicarea rezultatelor 
 • Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30 Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza  C.I. sau a paşaportului. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

 _______________________________________________________

ÎN  ATENȚIA  ELEVILOR  CLASELOR  A  VIII-A și a VII-a !

       Având în vedere prevederile Ordinului MEN, nr. 3185/18.02.2019 privind  organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, probele scrise se vor desfășura astfel:

-         Luni,   11 martie 2019  Limba și literatura română;      Repartizarea elevilor pe sali Limba și literatura română

-         Marți, 12 martie 2019 – Matematică;                                Repartizarea elevilor pe sali  Matematica

Probele se vor desfășura în intervalul orar 9,00-11,00.

Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8,30.

Subiecte și bareme

____________________________________________________________________

An scolar 2017-2018

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018 (19-22 martie)

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, în perioada 19 - 22 martie 2018, la nivel național, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2018.

Simularea se adresează elevilor înscriși în clasele a XI-a și a XII-a la începutul anului școlar 2017-2018 și se desfășoară după următorul calendar:

 • 19 martie: Limba şi literatura română - proba E) a) - clasele a XI-a și a XII-a
 • 20 martie: Limba şi literatura maternă - proba E) b) - clasele a XI-a și a XII-a
 • 21 martie: proba obligatorie a profilului - proba E) c) - clasele a XI-a și a XII-a
 • 22 martie: proba la alegere a profilului şi specializării - proba E) d) - exclusiv elevii clasei a XII - a
 •                   Lista cu repartiţia candidaţilor pe săli la Proba E)d) -  AICI 
 • 30 martie: comunicarea rezultatelor

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.  Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza  C.I. sau a paşaportului. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Subiectele sunt elaborate de către specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la această dată.

Evaluarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea. În situația în care nu sunt suficienți profesori de specialitate într-o unitate de învățământ, există și posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte școli.

Rezultatele înregistrate vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele obținute nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care sunt elevi care doresc consemnarea notelor în catalog, aceștia vor depune o cerere scrisă în acest sens. 

Precizăm că obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl vor susţine la finalul ciclului liceal, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare în sesiunea iunie-iulie.

 Sinteza note simulare Bac AICI

 ______________________________________________

ÎN  ATENȚIA  ELEVILOR  CLASELOR  A  VIII-A !

       Având în vedere prevederile Ordinului MEN, nr. 3109/29.01.2018 privind  organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, probele scrise se vor desfășura astfel:

-         Luni, 5 martie 2018- Limba și literatura română;      Repartizarea elevilor pe sali Limba și literatura română

-         Marți, 6 martie – Matematică;                                      Repartizarea elevilor pe sali  Matematica

Probele se vor desfășura în intervalul orar 9,00-11,00.

Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8,30.

http://ismb.edu.ro/

 

An scolar 2016-2017

An scolar 2015-2016

   • O R D I N privind organizarea si desfasurarea simularii Evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2015 - 2016 Click aici