Informare cu privire la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal potrivit art.13 din Regulamentul (UE) nr.2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016

 Responsabil pentru protecția datelor (DPO)  :

         - nr. telefon: 021.340.04.40
         - adresa de email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal