BURSE PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI ŞCOLAR 2021-2022

 

Perioadă de depunere  dosare – 17- 28 ianuarie 2022.

Lista documentelor necesare și condițiile de acordare a fiecărei burse se regăsesc  în OME nr. 5870 din 22.12.2021 – Criterii generale acordare burse elevi, publicat in M.Of. Nr. 8 din 04 ianuarie2022.
Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu semestrul II al anului scolar 2021-2022.

Criterii generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

Cereri burse pentru semestrul al doilea al anului școlar 2021-2022

Diriginții  vor strange  dosarele pentru burse astfel:

 • Se primesc doar dosare COMPLETE pentru bursele sociale
 • Pentru schimbari de cont, documentele se atașează la dosar (copie extras de cont și copie CI titular cont)
 • Fiecare elev va depune actele intr-o folie de plastic format A4

 

 1. BURSE DE MERIT

Conform Art. 9. — Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor alin. (1) lit. a), b), c), d) și e), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționată de depunerea unei cereri în acest sens.

 

 1. BURSE PENTRU ELEVI ORFANI sau crescuți de un singur părinte sau elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;
 • cerere;
 • copie certificat nastere elev și CI pentru elevii care au peste 14 ani;
 • copie certificat deces parinte – pentru copiii orfani;
 • documente justificative pentru elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;
 • declarație notarială prin care declară că celălalt părinte nu contribuie în nici un fel la cresterea copilului și că nu este căsătorit.
 • Copie extras cont și CI titular doar daca sunt schimbari de conturi sau daca elevul este la prima bursă
 1. BURSE MEDICALE
 • cerere;
 • copie certificat nastere elev sau CI pentru elevii care au peste 14 ani;
 • certificat eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei
 • Copie extras cont și CI titular doar dacă sunt schimbari de conturi sau dacă elevul este la prima bursă

 

 1. BURSE SOCIALE pentru elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;
 • cerere;
 • copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori)
 • adeverinte elevi/student pentru frați/surori cu precizări referitoare la burse primite pentru perioada specificată
 • adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni (sau dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc), sau declaratie notarială ca nu a avut venituri
 • adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată pentru părinții/membrii de familie apți de muncă
 • alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
 • alte documente justificative
 • Copie extras cont și CI titular doar daca sunt schimbari de conturi sau daca elevul este la prima bursă

 

 1. BURSE SOCIALE OCAZIONALE (se poate acorda ocazional, o dată pe anpentru elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 75% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;
 • cerere;
 • copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori)
 • adeverinte elevi/student pentru frați/surori cu precizări referitoare la burse primite pentru perioada specificată
 • adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni (sau dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc) sau declaratie notarială ca nu a avut venituri
 • adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată pentru părinții/membrii de familie apți de muncă
 • alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
 • alte documente justificative
 • Copie extras cont și CI titular doar daca sunt schimbari de conturi sau daca elevul este la prima bursă
 • Țiplă A4 pentru documentele de mai sus

 

 

 1. BURSE DE STUDIU pentru elevi care au obținut media de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii;
 • cerere;
 • copii C.I. ale tuturor membrilor familiei ( sau certificate de naștere pentru minori)
 • adeverinte elevi/student pentru frați/surori cu precizări referitoare la burse primite pentru perioada specificată
 • adeverințe de venit net de la locul de muncă al părinților/membrilor de familie apți de muncă din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni (sau dupa caz: talon pensie, ajutor şomaj, etc) sau declaratie notarială ca nu a avut venituri
 • adeverințe de venit de la Administrația Financiară pentru perioada specificată pentru părinții/membrii de familie apți de muncă
 • alte venituri: pensie de urmaş, pensie de întreţinere a minorului, alocaţie de stat, alocaţie suplimentară, venituri din chirii, din dividente sau alte venituri
 • alte documente justificative
 • Copie extras cont și CI titular doar daca sunt schimbari de conturi sau daca elevul este la prima bursă

 

 

 1. BURSE PENTRU ELEVII DIN MEDIU RURAL, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu
 • cerere
 • copie carte de identitate
 • Adeverinta de la primărie în care să se specifice că nu există liceu cu profilul studiat de elev în localitatea de domiciliu.
 • Copie extras cont și CI titular doar daca sunt schimbari de conturi sau daca elevul este la prima bursă

 

 

* Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Fără imagini