ÎNSCRIERI CLASA  PREGĂTITOARE  

2022

 

Ordin nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 și a Calendarului înscrierii

Anexa nr. 1 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023- solicitare recomandare din partea unității de învățământ preșcolar

Anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023- cerere evaluare C.M.B.R.A.E.

Anexa nr. 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 declarație pe propria răspundere- părinte

Calendar înscriere în clasa pregătitoare 2022

Informații înscriere învățământ primar

Criterii generale de departajare

Criterii specifice de departajare

NUMĂR  CLASE: 1

NUMĂR LOCURI: 22

ANUNȚURI IMPORTANTE

PROGRAM  COMPLETARE  ȘI  VALIDARE  CERERI  DE ÎNSCRIERE

 

 

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ

(STRĂZI ARONDATE) 

·         Aleea Barajul Iezer nr. 2-6;

·         Aleea Baraj Bicaz

·         Aleea Barajul Sadului nr. 4,7-15 (nr.impare);

·         Aleea Barajul Cucuteni nr. 1-3;

·         Aleea Barajul Uzului

·         Bulevardul 1 Decembrie nr. 1-11 (impare), 2-14 (pare);

·         Bulevardul Basarabiei nr. 238-254;

·         Aleea Textiliștilor;

·         Bulevardul Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2-18;

·         Strada Constantin Brâncuși nr. 2-8

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII

 

1. Cererea–tip de înscriere

2. Fotocopia actului de identitate al părintelui

3. Fotocopia certificatului de naștere al copilului

4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1septembrie–31decembrie2021, inclusiv

5. Documente doveditoare de îndeplinirea criteriile generale și/sau specifice de departajare, după caz

6. Declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii

7. Fotocopia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, în cazul părinţilor divorţaţi;

 

Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale. 

 

 

 

 

 

 

Fără imagini