Noutăţi

In atenția părinţilor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar( conf. Adresei ISMB Nr 18436/18.06.2018) :

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB)va asigura, în perioada vacanţei de vară, asistenţa medicală, inclusiv stomatologică, conform programului normal, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, exceptând perioadele concediilor cadrelor medicale.

Progamarea si modul de arondare a untăţilor de învăţământ care nu deţin cabinete stomatologice  

http://assmb.ro/igiena-orala.php

Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2017-2018 va avea loc luni, 11 septembrie ora 9.00, pe terenul de sport al liceului.

Concursul de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, seria a 12-a.                     Adresa ISMB nr. 16226   http://ismb.edu.ro