ÎNSCRIERI CLASA  PREGĂTITOARE  

2021

 

Metodologia înscrierii copiilor în clasa pregătitoare 2021

Calendar înscriere în clasa pregătitoare 2021

Criterii specifice de departajare

NUMĂR  CLASE: 2

NUMĂR LOCURI: 44

PROGRAM  COMPLETARE  ȘI  VALIDARE  CERERI  DE ÎNSCRIERE

29 Martie - 28 Aprilie 2021

Luni - Joi : 8.00-18.00

Vineri : 8.00- 17.00

Luni, 29 Martie și Marți 30 Martie programul de înscriere va fi 8,30-18.00, ca urmare a simulării Evaluării Naționale.

Informații privind înscrierea se pot obține și  la telefon: 021.340.04.40

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ

(STRĂZI ARONDATE) 

·         Aleea Barajul Iezer nr. 2-6;

·         Aleea Baraj Bicaz

·         Aleea Barajul Sadului nr. 4,7-15 (nr.impare);

·         Aleea Barajul Cucuteni nr. 1-3;

·         Aleea Barajul Uzului

·         Bulevardul 1 Decembrie nr. 1-11 (impare), 2-14 (pare);

·         Bulevardul Basarabiei nr. 238-254;

·         Aleea Textiliștilor;

·         Bulevardul Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2-18;

·         Strada Constantin Brâncuși nr. 2-8

ANUNȚURI  IMPORTANTE

  •       În perioada perioada 22 martie-4 iunie, interval orar 8.00-16.00, va funcționa la nivel ISMB – TELVERDE - 0800.816.021
  •       Aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ
  •       Programarea telefonică nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere (art. 13(9) din Metodologia de înscriere)
  •       Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește coform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII

 

1. Cererea–tip de înscriere

2. Fotocopia actului de identitate al părintelui

3. Fotocopia certificatului de naștere al copilului

4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1septembrie–31decembrie2021, inclusiv

5. Documente doveditoare de îndeplinirea criteriile generale și/sau specifice de departajare, după caz

6. Declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii

7. Fotocopia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, în cazul părinţilor divorţaţi;

 

Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale. 

 

CRITERII  GENERALE  DE  DEPARTAJARE 

 

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți.

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; 

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă


IMAGINI DIN SĂLILE DE CURS

SEMIINTERNAT

În eventualitatea în care contextul epidemiologic va permite se va organiza programul de semiinternat.

Programul se organizează de la ora 12.00 până la ora 18.00, în spații disponibile din unitatea școlară.

Pe durata programului elevii își pot efectua temele, participă la activități , sub îndrumarea și supravegherea pedagogului școlar.

 


IMAGINI DIN SEMIINTERNAT