INFORMARE

Conform  Notei  Ministerului Educației și Cercetării nr. 79/10.03.2020 vă informăm că înscrierea în clasa pregătitoare se poate realiza în continuare, online, iar calendarul se va prelungi cu o săptămână, după reluarea cursurilor, pentru celelalte activități.

TELVERDE  nr. 0800816021 la nivel ISMB, organizat în perioada 24.02.-19.04.2020.

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - Invatamant primar 2020

________________________________________________________________________

Evenimentul “Ziua Portilor Deschise” va fi organizat  pe data de 5.03.2020 intre orele 14:00 – 18:00. In aceasta zi părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceste activitati.

 __________________________________________________________________________________

 • 2 clase pregatitoare (total: 50 elevi)

 • Program zilnic elevi 8.00-12.00 

Circumscriptia scolara (străzi arondate):

 • Aleea Barajul Iezer nr. 2-6;
 • Aleea Baraj Bicaz
 • Aleea Barajul Sadului nr. 4,7-15(nr.impare);
 • Aleea Barajul Cucuteni nr. 1-3;
 • Aleea Barajul Uzului
 • Bulevardul 1 Decembrie nr. 1-11 (impare), 2-14(pare);
 • Bulevardul Basarabiei nr. 238-254;
 • Aleea Textilistilor;
 • Bulevardul Lucretiu Patrascanu nr. 2-18;
 • Strada Constantin Brancusi nr. 2-8

 

 Criterii specifice de departajare :  Click aici

                                                            

                                   PERIOADA DE ÎNSCRIERE:

4 - 23 martie 2020

PROGRAM ÎNSCRIERI

LUNI - JOI: 8:00-18:00

VINERI: 8:00-17:00

Programarea telefonică sau prezența în unitate pentru completarea/validarea fișelor de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere(Art. 13(8) din Anexa 2 la ordinul MEC nr.3277/17.02.2020)

Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește și atrage pierderea locului obținut prin fraudă (Art. 49 din Anexa 2 la ordinul MEC nr.3277/17.02.2020)

 Informații suplimentare la secretariatul unității, telefon: 021.340.04.40

EXTRAS DIN "PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ȘI CONSTITUIREA FORMAȚIUNILOR DE ELEVI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021":

8.4.10. Documentele necesare înscrierii copiilor în învățământul primar sunt:

- cererea-tip de înscriere  Click aici

- fotocopia cărții de identitate a părintelui

- fotocopia certificatului de naștere al copilului.

În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv, la dosar se depune şi o copie a documentului prin care CMBRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor înscriși în unitățile de învățământ preșcolar de stat se face la sediul acestora, iar evaluarea copiilor din înscriși în unitățile de învățământ preșcolar particular sau ai celor neînscriși în învățământul preșcolar se face la sediul CMBRAE din str. Heliade între Vii, Nr. 36, sector 2, București, pe baza unei programări telefonice prealabile la numerele de telefon 031 805 5040, 0318055698 și 021 2323011.

8.4.11. În cazul în care la înscriere se prezintă un singur părinte, acesta completează o declarație privind acordul expres al celuilalt părinte pentru înscrierea copilului în învățământul primar și acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform legii (Anexa 1).

8.4.12. Părinţii divorţaţi depun la înscriere o copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului.

În situația în care există custodie comună, părintele prezent la înscriere declară că celălalt părinte este de acord cu înscrierea copilului la unitatea respectivă de învățământ, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor art. 292 din Codul Penal.

8.4.13. Toate fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza documentelor originale.

8.4.14. La înscriere, tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului depune și dovada încredințării legale a copilului, iar părintele completează o declarație privind acordul ambilor părinți pentru înscrierea copilului în învățământul primar și acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform legii (Anexa 1). 

TELVERDE  nr. 0800816021 la nivel ISMB, organizat în perioada 24.02.-19.04.2020.

 LINK-uri utile:

Procedura de sistem privind inscrierea copiilor si constituirea formatiunilor de elevi in invatamantul primar in anul scolar 2020-2021 

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti - Invatamant primar 2020

____________________________________________________________ 

 • IMAGINI DIN SĂLILE DE CURS 
Click pe poza pentru marire Click pe poza pentru marire Click pe poza pentru marire Click pe poza pentru marire
Click pe poza pentru marire Click pe poza pentru marire Click pe poza pentru marire

 SEMIINTERNAT

Şcoala organizează un program complementar programului şcolar obligatoriu în regim semiinternat.

Programul se organizează de la ora 12,00 până la ora 18,00, în spaţii disponibile din unitatea şcolară.

Pe durata programului elevii îşi pot efectua temele, participă la activităţi educative şi recreative, sub îndrumarea şi supravegherea pedagogului şcolar.

Click pe poza pentru marire Click pe poza pentru marire Click pe poza pentru marire Click pe poza pentru marire

 Video-semiinternat

 ACTIVITĂȚI SPORTIVE

În şcoală se desfăşoară activităţi sportive derulate în parteneriat cu Clubul Sportiv Școlar Nr.4 și Clubul Copiilor Sector 3. 

SALA DE SPORT 

Click pe poza pentru marire Click pe poza pentru marire Click pe poza pentru marire Click pe poza pentru marire